Min kontakt med AIDA Career blev en stark upplevelse. Inte på så sätt att mina tankar och värderingar tidigare var fel på något sätt. Upplevelsen blev en bekräftelse och struktur på att mina grundläggande värderingar var så rätt.
Att tankar och värderingar till sist kunde bekräfta den struktur som jag alltid arbetat efter blev så tydlig. Strukturen fanns inom mig men där den tydliggjordes . AIDA hjälpte mig att få en ännu bättre struktur i mitt tänkande och därmed bli ännu proffsigare i min yrkesroll.
 
 


Jag kunde se varför det blev hinder i vardagen och jag kunde lätt identifera problemen som gjorde att verksamheten jag arbetat tidigare i tidigare inte gick framåt utan stod kvar och stampade på samma ställe. Det som blev allra tydligast är vikten av ett duktigt och lyhört ledarskap.

 

 


Ett bra ledarskap (Kunnigt) kan ta tillvara gruppens energi och på det sättet lyfta fram individen.
Att sedan förankra och göra individen delaktig har gjort att jag rönt stor framgång i mitt nya arbete.

Birgitta Josefsson VD, Företagsledare

 

  Tillbaka      


2006 © A I D A - Consulting