AIDA Verktyget och dess metod är ingen vanlig utbildning där man sitter på en skolbänk och tar in, och sedan några veckor efter är allt som
vanligt igen. Hur vanligt är det inte att dyra konsulter rusar in i ett
företag, men rusar ut efter ett tag utan bestående effekt.
 
 


Med AIDA och dess metoder skapar man en inre resa som gör att man kommer till insikter som får en att ändra/förbättra beteenden utifrån vad man själv vill uppnå i sitt liv, såväl privat som yrkesmässigt. Man blir handlingskraftig som medarbetare i ett företag, för man ökar sin kunskap kring sin roll i företaget och på vilket sätt man kan påverka ägarkrav och kundtillfredsställelsen. Som företagare ökar man sina insikter i hur man kan öka tillväxt och utveckling genom att våga öppna dörrar man kanske tidigare inte vågat se bakom, och dessutom investera i sitt humankapital med bestående förändring som gynnar tillväxten. Varje företagare, varje medarbetare borde få förmånen att genomgå detta! Vilken tillväxt vårt samhälle skulle få, och vilken utveckling det skulle bli på våra arbetsplatser!

 

 


Jag har lärt mig i AIDA, att det är jag som styr mitt liv och de handlingar jag gör. Jag har gått från tankar och drömmar, till att föreverkliga dessa i handling. Annelies förmåga att coacha andra människor till att utvecklas, och hur hon får en att inse att man måste bestämma över sitt liv och utifrån detta handla, är en förmåga som få besitter. Hon och hennes verktyg och metoder är en viktig nyckelfaktor för ökad tillväxt, lönsamhet och arbetsglädje i Sveriges näringsliv.

Katharina Lindquist
Produktionsledare/Lager & Distributionschef på Kährs i Nybro

 

  Tillbaka      


2006 © A I D A - Consulting