Career management har för mig varit oerhört utvecklande. CM har gett mitt liv en oväntad och oplanerad positiv riktning. Det har givit mig nya verktyg och en kompass i livet. Jag har synat mig själv och blivit medveten om mina kompetenser, möjligheter och styrkor. Det finns möjligheter och vägar att gå med rätt strategi. CM har givit mig en ny strategi i livet och en ny positiv väg att gå.

 
 


 

 

Monica Bergman

 

  Tillbaka      

2006 © A I D A - Consulting