Tillbaka      
 
1(4)

AIDA - Attention, Interest, Desire, Action - beskriver de drivkrafter som vi alla på olika sätt är i behov av att tillämpa, i såväl olika situationer som vid olika tidpunkter.

Det är till exempel viktigt att arbeta med rätt saker och i rätt form, att fokusera.
Det gäller också att hitta rätt medarbetare till rätt arbetsuppgifter och i rätt tid.

Läs mer

     
 
     

2006 © A I D A - Consulting