Tillbaka      
 
3(4)

AIDA - de lösningar och system som vi erbjuder omfattar en oslagbar kombination av individuell coachning, handledning och interaktiva webbaserade program.

AIDA Livs- och karriärutveckling
AIDA Självinventering
AIDA Kompetenskompass
AIDA Värdekompass
AIDA Balanskompass
AIDA CV-databas

Läs mer

 
 
 
     

2006 © A I D A - Consulting