Tillbaka      
 


AIDA Affärsutveckling vänder sig till företag och organisationer som har behov och intresse av samverkan och att skapa nya värdefulla kontakter.

Företagsträffar
- Samarbetspartners
- Utveckling
- Fusion/Företagsmäkling
- Uppdragsmäkling

     
 
     

2006 © A I D A - Consulting