Skapa mod - Att våga är att vinna


Niklas Hultgren, Kalmar, genomgick AIDA Career Management, Livs- och karriärplanering våren 2004.

I intervjun berättar Niklas om..
Det nya jobbet (27 s)
Vägen till det nya jobbet (1 min 9 s)
Att söka jobbinformation (1 min 4 s)
Att skapa kontaktnätverk (40 s)
Mod och att våga ta kontakt (1 min 22 s)
Att skapa mod och anledning (1 min 11 s)
Anställningsintervjun (54 s)
Att förbereda mötet (45 s)
Kvalifikationer och vilja (36 s)
Processen AIDA - att lyfta blicken (2 min 8 s)
Stress, press, förberedelser och vikten av planering (1 min 30 s)