Klicka här!

Peka i bilden för detaljerad information
A I D A - Career Management modell. De ingående modulerna är fristående från varandra och kan både kombineras och anpassas efter behov.

 

A I D A - Career Management Modellen och konceptualiseringen bygger dels på teorier av professor Frank Parsons 1908, och dels på teorier och en grundläggande modell för marknadskommunikation, AIDA (senare även AIDAS), först formulerad av St. Elmo Lewis i slutet av 1800-talet. Trots hundra års utveckling inom områdena är dessa grundläggande teorier väl fungerande än idag.

Människans behov Grundläggande i modellen är att vi utgår från människans behov av balans och vikten av att hitta rätt, -rätt i livet, -rätt i yrkeslivet, -och rätt i sitt företagande.

 

 

Detta för att kunna uppnå en bra balans i såväl privatliv som arbetsliv och därmed också bli mer effektiv och fokuserad.
Enligt Parsons kan beslutsprocessen vid individuell karriärplanering brytas ner i tre grundläggande delar:
- Skaffa kunskap om dig själv, -dina färdigheter, skicklighet, förmåga och andra personliga egenskaper
- Skaffa kunskap om olika yrkesområden, -vilka jobb finns det? -vad innebär jobben? –vad kräver jobben av dig som yrkesman?
- Använd dessa båda kunskaper för att ta reda på var du passar in med hänsyn tagen till den rådande arbetsmarknaden.

 
     

2006 © A I D A - Consulting

Innan Du kan gå vidare måste du landa i dig själv. I den här modulen får du möjlighet att vända det som hänt till något positivt. Detta sker genom individuellt anpassade aktiviteter och samtal som möjliggör igenkänning och framtidstro. Kursen är uppdelad i tre delar som hjälper Dig att inventera Dina värderingar, intressen, kompetens, drivkrafter och mål på ett lätt och strukturerat sätt. Du arbetar fokuserat med företagsresearch och bygger upp ett kontaktnätverk av människor som kan hjälpa Dig att nå Ditt mål. Den här kursen är en kort och effektiv självstudiekurs i att marknadsföra sig och skriva en personlig och professionellt utformad CV. I kursen utvecklar Du Din förmåga att möta företag rätt förberedd, på rätt sätt och rätt i tid. Publicering av Din CV gör Du i CV-databasen. Arbetsgivaren söker sedan i CV-databasen och kan därefter ta kontakt med Dig. Allt utgår från Dig som individ. -Var står Du nu? -Vart vill Du nå? -Vilka är Dina drömmar och mål? -Vilka är Dina drivkrafter? Arbetsgivaren behöver hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Behov av nytt jobb eller personlig utveckling vid exempelvis avveckling, långtidsarbetslöshet, rehabilitering mm. Behov av exempelvis nytt jobb, nytt karriärval, mm. Behov av exempelvis rekrytering, kontaktnätverk, mm. Behov av exempelvis rekrytering, kontaktnätverk, omorganisation,  mm.