A I D A - Career Management
livs- och karriärplanering
vid Högskolan i Kalmar

Programmet som ökar Din attraktions- och konkurrenskraft
och därmed chansen till ett Rätt arbete!

 

Genom det här livs- och karriärprogrammet, arbetar Du fram en personlig utvecklingsplan som gör Dig väl förberedd att hitta Ditt drömjobb!

Programmet har sitt ursprung i företaget A I D A Consulting, varifrån AIDA-modellen lånats in till Högskolan i Kalmar.
AIDA-modellen har i detta fall anpassats för målgruppen studenter, i syfte att stärka studenternas attraktions- och konkurrenskraft för att hitta ett Rätt jobb, samt även utröna om den ökade självinsikten leder till ökad studiemotivation.

Pilotprojektet genomfördes och utvärderades under våren 2004 på institutionen Handelhögskolan BBS, med resultat långt över förväntan.
I den anpassning som Högskolan i Kalmar utvecklat, finns en väl fungerande kommunikationsdel, en sökbar CV-databas, samt dramatiserade rollspelsövningar samlade i Högskolans gemensamma plattform för flexibelt lärande. Övriga verktyg utlånades och länkades in från företaget A I D A Consulting. För ytterligare information kontakta Annelie Karlsson eller Christoph Tiedtke (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida)

Så här fungerar det!

 

 

Karriär inte bara uppåt
Begreppet karriär och karriärplanering förknippas av många som att ta steg uppåt på den så kallade karriärstegen, att bli chef eller att tjäna mycket pengar.
Men!, -karriär kan vara på många olika sätt, och på många olika håll.

Vi ger dig bland annat:
- Stöd i Din yrkeslivsplanering - hjälp till självhjälp
- Möjligheter till ny karriär
- Insikt om nyttan för Dig själv och hur Du på bästa sätt kan påverka och använda Din kompetens
- Snabbare väg till Rätt Jobb!
- Bättre möjlighet till högre ingångslön
- Realistiska utvecklingsmöjligheter och målformulering
- Fokus på Dig själv och Din framtid
- Möjlighet att i tid skapa balans och hindra stress och utbrändhet
- Insikten om hur Du kan förena nytta med nöje genom att arbeta med det Du brinner för
- Internetbaserat program med specifika kursmoduler, JAG 1-2-3, CV, JobbSök, JobbMatch
- Karriärseminarier
- Egen karriärcoach och individuell coaching

Fördelar för individen - studenten:
- Synligt stöd i sin yrkeslivsplanering – hjälp till självhjälp
- Möjlighet att i tid skapa livsbalans och hindra stress och utbrändhet
- Mer information om realistiska utvecklingsmöjligheter
- Man ser nyttan för sig själv och hur man på bästa sätt kan påverka och utnyttja sin kompetens
- Bättre möjlighet till högre ingångslön och alternativa karriärvägar
- Snabbare väg till ett Rätt Jobb!

 

Vad tycker studenterna själva? Läs här

 


Se intervju här

 

Fördelar för marknaden - arbetsgivaren:
- Fokuserade medarbetare – som trivs
- Väl förberedda blivande medarbetare
- Effektivare urvalsmetoder
- Framgångsrik rekrytering
- Ökad lönsamhet och konkurrenskraft
- Effektiv kommunikation emellan företag
- För skolor: Bättre matchning behov kontra utbildning genom kontinuerlig uppdatering
- Ännu bättre kommunikation mellan företag och studenter/skola

 

- Individuell kontakt -

 

Karriärcoach
Karriärcoachen hjälper Dig att:
- Analysera nuläget och framtiden (t ex värderingar, intressen, kompetens, drivkrafter och mål)
- Överväga möjliga alternativ
- Fatta beslut rörande utveckling och val av innehåll i Ditt arbete
- Utveckla en personlig handlingsplan som leder till mål och resultat som gynnar både medarbetare och arbetsgivare.


Se bildexempel

 

- Dina verktyg -

 

JAG 1-2-3 Livs- och Karriärplanering
Kursen är uppdelad i tre delar som hjälper Dig att inventera Dina värderingar, intressen, kompetens, drivkrafter och mål på ett lätt och strukturerat sätt. Du arbetar fokuserat med företagsresearch och bygger upp ett kontaktnätverk av människor som kan hjälpa Dig att nå Ditt mål.
Arbetet resulterar i Din individuella utvecklingsplan, en på kort sikt och en på lite längre sikt.
Här får Du också hjälp av karriärcoachen med vilken Du utbyter tankar och idéer.


Se bildexempel


Se bildexempel från arbetsuppgift

 

 

CV - Din professionella meritförteckning
Den här kursen är en kort och effektiv självstudiekurs i att skriva en personlig och professionellt utformad CV.
Det finns även möjlighet till feedback på Din CV.


Se bildexempel


Se bildexempel från arbetsuppgift

 

 

JobbSök - Öka din konkurrenskraft
I kursen utvecklar Du Din förmåga att möta företag rätt förberedd, på rätt sätt och rätt i tid.
Du lär Dig utforma ansökningsbrev samt uppföljningsbrev och följer med på en intressant och situationsbaserad anställningsintervju.


Se bildexempel


Se exempel från arbetsuppgift

 

- Jobbmatchning och rekrytering -

 

JobbMatch
Publicering av Din CV gör Du i CV-databasen. Arbetsgivaren söker sedan i CV-databasen och kan därefter ta kontakt med Dig.


Se bildexempel

 

- Mer information -

annelie.karlsson@aidaconsulting.se
tel. 070 - 318 46 30
christoph.tiedtke@hik.se
tel. 0480 - 49 71 58

 

Anm. AIDA-modellen från A I D A Consulting