Tillbaka      
 

 

Hur kan vi öka vår konkurrenskraft?

Hur kan vi nå våra mål och bli framgångsrika?

Vad tar energi och hur blir vi mer fokuserade och effektiva?

Har vi rätt kompetens i organisationen?

Hur går vi och våra medarbetare stärkta ur en strukturförändring?

 

Hur kan vi nå våra mål och bli framgångsrika?
Medarbetare som delar företagets värderingar, som trivs, känner ansvar och samhörighet med företaget blir mer fokuserade. Kartläggning och analys av medarbetarnas värderingar, intressen och kompetens utgör en viktig utgångspunkt för beslut om mål och strategi för framgång.

Med AIDA Självinventering JAG 1-2-3 sker kartläggning och analys för såväl individ som grupp. Sammanställningen utgör sedan ett värdefullt underlag för beslut och strategi till framgång.

Vi vill veta mer
om AIDA Självinventering JAG 1-2-3

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting