Tillbaka      
 

 

Hur kan vi öka vår konkurrenskraft?

Hur kan vi nå våra mål och bli framgångsrika?

Vad tar energi och hur blir vi mer fokuserade och effektiva?

Har vi rätt kompetens i organisationen?

Hur går vi och våra medarbetare stärkta ur en strukturförändring?

 

Har vi rätt kompetens i organisationen?
AIDA Kompetenskompass hjälper er att noggrannt kartlägga och analysera kompetensgap och eventuella utbildningsbehov på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för såväl individ som för grupp.

Vi vill veta mer
om AIDA Kompetenskompass

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting