Tillbaka      
 

 

Hur kan vi öka vår konkurrenskraft?

Hur kan vi nå våra mål och bli framgångsrika?

Vad tar energi och hur blir vi mer fokuserade och effektiva?

Har vi rätt kompetens i organisationen?

Hur går vi och våra medarbetare stärkta ur en strukturförändring?

 

Vad tar energi och hur blir vi mer fokuserade och effektiva?
Det medarbetarna är intresserade av och tycker om att göra, gör dem mer tillfredsställda. Samtidigt blir de mer fokuserade på det de gör, vilket ger ett bättre resultat.

Detta och andra viktiga faktorer som exempelvis kunskaps- och kompetensgap, värderingar, samhörighet samt individens och gruppens känsla för ansvar kartläggs noga och analyseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt i AIDA Kompetenskompass, som är en del av programmet AIDA Livs- och karriärutveckling.

Vi vill veta mer
om AIDA Kompetenskompass

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting