Tillbaka      
 

 

Hur kan vi öka vår konkurrenskraft?

Hur kan vi nå våra mål och bli framgångsrika?

Vad tar energi och hur blir vi mer fokuserade och effektiva?

Har vi rätt kompetens i organisationen?

Hur går vi och våra medarbetare stärkta ur en strukturförändring?

 

Hur går vi och våra medarbetare stärkta ur en strukturförändring?
Vid omorganisation eller personalminskning är det viktigt att inte tappa styrfart i såväl verksamheten som i era affärer. Ju snabbare ni får med er personalen i förändringsåtgärderna och ju mer kunskap ni har om den kvarvarande personalens kompetens, desto mer tid får ni till att fokusera på affärerna och verksamheten.

Med programmet AIDA Livs- och karriärutveckling ges också friställd personal större möjligheter att snabbt komma ut till ett rätt arbete för dem, vilket i sin tur bidrar till företagets goodwill.

Vi vill veta mer
om AIDA Livs- och karriärutveckling

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting