Tillbaka      
 

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?

Vad tar min energi och hur kan jag bli mer fokuserad i mitt arbete?

Har jag rätt kompetens?

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?

Hur kan jag öka mitt värde?

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?
Om du ska kunna påverka ditt liv och din situation krävs först att du landat i dig själv och är inställd på att ta itu med förändringarna. Till detta krävs en god insikt om dig och dina drivkrafter.

Programmet AIDA Livs- och Karriärutveckling ger dig just de verktyg du behöver för att sätta upp egna realistiska mål och ta fram din inneboende handlingskraft. Under hela tiden får du givetvis stöd och vägledning av en erfaren professionell karriärcoach.

Jag vill veta mer
om AIDA Livs- och karriärutveckling

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting