Tillbaka      
 

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?

Vad tar min energi och hur kan jag bli mer fokuserad i mitt arbete?

Har jag rätt kompetens?

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?

Hur kan jag öka mitt värde?

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?

 

Har jag rätt kompetens?
Först behöver man fråga sig vad rätt kompetens innebär. Är det kompetens som ligger i ditt eget intresse eller enbart vad andra kräver? Ligger den rätta kompetensen eller de rätta kompetenserna i linje med dina egna mål?

I AIDA Kompetenskompass, som även är en del av programmet AIDA Livs- och karriärutveckling, gör du en grundlig inventering och får hjälp av en erfaren och professionell karriärcoach med att analysera dessa frågor.

Jag vill veta mer
om AIDA Kompetenskompass

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting