Tillbaka      
 

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?

Vad tar min energi och hur kan jag bli mer fokuserad i mitt arbete?

Har jag rätt kompetens?

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?

Hur kan jag öka mitt värde?

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?

 

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?
På en allt hårdnande och konkurrensutsatt marknad krävs mer än enbart bra produkter, kunskap och meriter. Social kompetens och förmåga att marknadsföra sig själv spelar en allt viktigare roll. Du är ditt eget varumärke. Det gäller också att känna till den du vänder dig till.

AIDA Kompetenskompass och AIDA Värdekompass är exempel från programmet AIDA Livs- och karriärutveckling där du får värdefull hjälp att öka din konkurrenskraft, givetvis med stöd av en erfaren och professionell karriärcoach och mentor.

Jag vill veta mer
om AIDA Kompetenskompass och Värdekompass

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting