Tillbaka      
 

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?

Vad tar min energi och hur kan jag bli mer fokuserad i mitt arbete?

Har jag rätt kompetens?

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?

Hur kan jag öka mitt värde?

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?

 

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?
Vi kämpar ständigt med att försöka skapa balans i våra liv. Strävan efter lycka ser olika ut för oss alla, vilket gör att vår strävan ofta krockar med vad andra förväntar sig av oss. Det du är intresserad av och tycker om att göra, gör dig mer tillfredsställd.

Mer om hur du skapar balans i ditt liv får du hjälp med i AIDA Balanskompass, som även är en del av programmet AIDA Livs- och karriärutveckling. Du har hela tiden stöd av en erfaren professionell karriärcoach.

Jag vill veta mer
om AIDA Balanskompass

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting