Tillbaka      
 

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?

Vad tar min energi och hur kan jag bli mer fokuserad i mitt arbete?

Har jag rätt kompetens?

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?

Hur kan jag öka mitt värde?

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?

 

Hur kan jag öka mitt värde?
Människor har i alla tider jämfört sig med varandra. De värderingar som bestämmer din sociala roll avgörs ofta av gruppen du ingår i eller kommer att ingå i. Vilka krav ställs på dig? Uppfyller du kraven eller behöver du fylla på med något? Du behöver övertyga om vad du kan tillföra, påvisa handlingskraft, marknadsföra dig själv.

I AIDA Värdekompass får du konkreta, värdefulla råd och hjälp om hur du bäst marknadsför dig. Du har hela tiden stöd av en erfaren och professionell karriärcoach. AIDA Värdekompass består av ett individuellt anpassat urval från programmet AIDA Livs- och karriärutveckling.

Jag vill veta mer
om AIDA Värdekompass

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting