Tillbaka      
 

 

Hur kan jag påverka mitt liv och min situation?

Vad tar min energi och hur kan jag bli mer fokuserad i mitt arbete?

Har jag rätt kompetens?

Hur kan jag skapa balans i mitt liv och må bra?

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?

Hur kan jag öka mitt värde?

Hur kan jag öka min konkurrenskraft?

 

Hur kan jag nå mina mål och bli framgångsrik?
För att kunna nå dina mål är det viktigt att fokusera. För framgångsrika idrottsmän och kvinnor spelar väl vald strategi och medveten taktik en viktig roll, men även den mentala delen är viktig. Den mentala delen utgår från en god självkännedom. Om du är medveten om dina drivkrafter har du en bra grund för att göra rätta val och fatta kloka beslut på din väg till framgång.

AIDA Livs- och karriärutveckling är ett individuellt anpassat program som hjälper dig skapa en kompass för framgång som du sedan kan använda och uppdatera genom hela livet. Genom programmet fär du stöd och vägledning av en erfaren och professionell karriärcoach.

Jag vill veta mer
om AIDA Livs- och karriärutveckling

 
 
     

2006 © A I D A - Consulting